lørdag den 25. april 2015

Akvareller, mosaikker og seks søjlerDa jeg opsøgte Horsens Kunstmuseum for at foretage et  preview på udstillingen 'Pilgrimage for an Armchair Explorer', der viser de nyeste værker af Erik A. Frandsen, var et tv-hold i gang med at producere en sekvens i det primære udstillingslokale - og da jeg fylder lidt for meget til fysisk at optræde som den klassiske "flue på væggen", valgte jeg at tilbringe ventetiden i et udstillingsrum, hvor man fra museet havde valgt at introducere kunstneren ved hjælp af et par værker fra museets samling. 

Blandt disse er det store oliemaleri 'Friedrich fra Fælledvej'. Netop dette maleri fra 2013 markerer tydeligt, at Erik A. Frandsen i dag må betragtes som en af de væsentligste - om ikke den væsentligste - maler på samtidens nationale kunstscene. 

Det er svært at underbygge påstanden ved hjælp af hovedudstillingen, da det ret hurtigt går op for mig - da tv-holdet har afsluttet sine optagelser - at 'Pilgrimage for an Armchair Explorer' kun i meget begrænset omfang har maleriet som udtryksform. 

Udstillingen består primært af et antal store akvareller, som suppleres med 12 mosaikker og seks søjler, der hver især beskriver en mere end 1000 km. lang vandring fra Gran San Bernado i Schweiz til San Pietro i Rom, som kunstneren foretog sammen med forfatteren Thomas Boberg i efteråret 2014. 

Jeg er i gang med en grundigere beskrivelse af udstillingen, som man kan se billeder fra herover.