fredag den 1. juli 2022

Stranddag og brandmænd
Det var ikke fordi, der var gået ild i noget, at der indfandt sig brandmænd på stranden den dag, jeg lavede de fire tegninger, der kan ses herover. Det var såmænd de frygtede gopler, der kan give en ubehagelig brændende svie, hvis man kommer i nærkontakt med dem. 

Det gjorde en af mine venner, men vedkommende er ikke afbilledet på de aktuelle tegninger, der er foretaget på den sidste dag i juni 2022.
 

tirsdag den 28. juni 2022

Ny kunstanmelder på Politiken

 

Dorothy Iannone: 'En kogebog' (omslag), 1969 (foto: Hans Georg Gaul/Louisiana Museum of Modern Art)

»I Iannones billeder er køn og nøgne kroppe allestedsnærværende. Demonstrativ ublufærdighed vælter ud af arbejdet, men det er et arbejde, som også er mættet af en kærlighed, der virker stor og dyb og åndeligt rodfæstet. Og det er vel i virkeligheden det særlige«


At dagbladet Politiken bringer en anmeldelse af en aktuel udstilling, er der sådan set ikke noget nyt i, og at jeg bringer et citat fra anmeldelsen, der aktuelt handler om en udstilling på Louisiana med værker af den amerikanske kunstner Dorothy Iannone, er heller ikke usædvanligt. 


Når jeg ikke desto mindre fremhæver netop denne anmeldelse af en udstilling, som jeg ikke selv har oplevet, er det fordi, den er forfattet af Nanna Friis, som dermed indskriver sig i korpset af kunstanmeldere på Politiken. 


Hun er ifølge dagbladets oplysninger født i 1990 og uddannet cand.mag. i kunsthistorie fra Københavns Universitet og ansat i kunsthallen Overgaden i København. 


Jeg glæder mig til fremover at læse Nanna Friis' anmeldelser i dagbladet. 


Udstillingen med Iannones værker på papir på Louisiana kan ses frem til d. 11. september.

mandag den 27. juni 2022

Enighed om fem stjerner til grafikudstilling

 

Udstillingen med Cathrine Raben Davidsens grafiske arbejder afrundes med denne gigantiske salonophængning (foto: Niels Fabæk)

»Udstillingen hedder slet og ret: Grafik. Og ordet grafik kommer af græsk for at skrive, eller sætte sit tegn. med denne store udstilling i Hjørring sætter Cathrine Raben Davidsen sit helt eget store mærke og tegn og viser en kunstner, der med sikker hånd, kan folde en hel verden ud ved at sætte en streg«


Det er langt fra en naturlov, at alle kunstanmeldere skal være enige i vurderingerne af de mange kunstudstillinger, der finder sted i Danmark. 


Ikke desto mindre er det faktisk lykkedes Nordjyskes anmelder Troels Laursen at ramme nøjagtigt samme antal stjerner som undertegnede i forbindelse med Cathrine Raben Davidsens udstilling med grafiske arbejder på Vendsyssel Kunstmuseum i Hjørring. 


Antallet af stjerner, som vi er enige om er fem ud af seks mulige, og citatet herover stammer naturligvis fra Laursens anmeldelse.


Peter Carlsen som Villy og i stentøj hos Galerie Moderne

 

Peter Carlsen: 'Corona - Villy', 2021. Olie på lærred, 145 x 120 cm. (foto: Anders Sune Berg)

»Min inspiration tager afsæt i den iagttagelse, at meget af det, vi mister, det være sig goder eller natur, genopstår som retorik og kitch. Et eksempel er storken. I dag kan Danmark ikke huse en bestand af den en gang så ikoniske fugl, fordi vores enge er ødelagte. Til gengæld kan vi købe plasticstorke i naturlig størrelse til opstilling i haven, og det er måske en særegen måde at behandle tabet på«


Citatet stammer fra teksten til udstillingen 'Ikke en fugle, ikke en fisk, ikke en frø' og er forfattet af kunstneren Peter Carlsen. 


Udstillingen finder sted på Galerie Moderne i Silkeborg og viser - i hvert fald for mig - en ny side af Carlsens kunstneriske produktion. 


I en serie keramiske værker i stentøj beskæftiger Carlsen sig med naturens enheder og samtidigt illustrerer han på gribende vis, hvad vi er i færd med at miste. 


Normalt forbinder man Peter Carlsen med værker, der åbenbarer kunstnerens alter ego Villy i diverse situationer, og sådanne findes også på galleriet i Silkeborg, som i øvrigt for nyligt kunne fejre 60 års jubilæum. 


Udstillingen med Carlsen kan ses frem til d. 27. august 2022.

fredag den 24. juni 2022

ARoS offentliggør programmet for resten af 2022

 

Franciska Clausen: 'Grammofonpladen', 1923 (pressefoto: ARoS Aarhus Kunstmuseum)

To udstillinger kommer til at præge udstillingsplanen for kunstmuseet ARoS i Aarhus i efteråret. Først og fremmest åbner man på museet d. 8. oktober udstillingen 'Hele billedet' med værker af den betydelige danske modernist Franciska Clausen. 

Hun levede fra 1899 til 1986, og i museets pressemateriale kan man læse følgende om kunstneren og udstillingen: »Med afsæt i over 200 værker, skitser, fotografier og arkivmateriale samt en ny forskningsbaseret tilgang belyser udstillingen Clausens kunstneriske processer og eksperimenter med forskellige stiludtryk. Som en udbredt vifte af forskellige stiltematikker betoner den, hvordan Clausen rummede flere kunstneridentiteter, der udfoldede sig samtidigt. Clausens værker er relevante for et nutidigt kunstpublikum, fordi hun viser os, hvordan en stålsat ung kvinde kunne placere sig i avantgardens spydspids«. 

Der er noget, der tyder på, at fokus på Franciska Clausen bliver grundigt på ARoS, og det bør naturligvis bifaldes. Udstillingen kan ses fra den nævnte dato i oktober frem til d. 26. februar 2023. 

Senere i indeværende år åbner ARoS en udstilling med endnu en kvindelig kunstner, men her skal vi beskæftige os med en i høj grad nulevende samtidskunstner. 

Chiharu Shiota er født i 1972 i Osaka i Japan og arbejder i dag i Berlin. Om hende hedder det i pressemeddelelsen: »Chiharu Shiota er mest kendt for sine store sindrigt vævede trådinstallationer med rød, hvid eller sort snor, der indkapsler forskellige brugsgenstande som en edderkop, der fæstner sit bytte. Genstandene, der indhylles af trådene, har ofte en historie eller en stærk symbolværdi, der refererer til specifikke erfaringer fra kunstnerens eget liv eller til en særlig verdensanskuelse, der omhandler en universel samhørighed mellem mennesker«. 

Denne udstilling, der har fået titlen 'Invisible Line', kan ses i tidsrummet 3. december 2022-16. april 2023.

onsdag den 22. juni 2022

En længe ventet sommerdag

 


'Strand', akvareller. 23 x 35 cm.

Forleden dag var jeg ved stranden for første gang i år, og jeg foretog nogle skitser, som jeg er i gang med at viderebearbejde. 

Jeg håber da på, at de nærmeste dage giver nye muligheder, men indtil da er det blevet til et par rene akvareller, som selvfølgelig gerne må føre nogle flere med sig.

Ingen konceptuel drøvtyggeri på ARoS-udstilling

Jakob Kudsk Steensen: 'Berl-Berl', installationsfoto (foto: Davis Stjernholm)

»Det mest slående er, hvor sanseligt, det hele er. Jakob Kudsk Steensens omfattende installation på ARoS er milevidt fra det taktile håndværksbårne kunstværk, men genereret gennem digitale, maskinelle processer. Ikke desto mindre taler værket til alle sanser og virker på ingen måde fortænkt eller drænet af konceptuel drøvtyggeri, selv om værket er resultatet af en virkelig nørdet og mangefacetteret proces«


Ole Bak Jakobsen, kunsten.nu, har været på besøg på ARoS i Aarhus med henblik på at forfatte en anmeldelse af udstillingen 'Berl-Berl', der viser et værk på adskillige videoskærme omhandlende et sumpområde i Berlin. 


Som nævnt er det Jakob Kudsk Steensen, som er personen bag den store installation, og jeg gav faktisk selv udstillingen fem ud af seks stjerner i min anmeldelse i Jyllands-Posten. Udstillingen, som kan ses på museet i Aarhus frem til d. 23. oktober, kan således hermed anbefales.