fredag den 19. juni 2009

Jonna Pedersens dagsorden


Mange kunstnere har svært ved i en interviewsituation at forklare deres bevæggrunde for at foretage præcist, hvad de gør og hvorfor. Ofte virker det, som man prøver at retfærdiggøre metoder og motivvalg. Blot ikke maleren Jonna Pedersen. Som man kunne opleve det i hendes samtale med Ole Lindboe på DK4, er hun fuldstændigt bevidst om, hvad hun som billedkunstner foretager sig.

Det bevirker, at hun fremstår som en kunstner med en overbevisende integritet. Hun blev stillet spørgsmål, blandt andet, om hun så det som et problem, at hun er kvinde i kunstmiljøet. Det affærdigede hun med en tilkendegivelse om, at hun blot arbejder på at skabe de bedst mulige værker ud fra sine iagttagelser, hvad enten disse er fortaget i en metropol som New York, i Vanløse eller i supermarkedet.