torsdag den 3. august 2017

Stiften om ARoS' talfifleri

Tallene vedrørende ARoS' besøgstal fremstår til stadig hed lidt tvetydige og tågede. Her befinder vi os på museets tag før åbningen af udstillingen 'The Garden - The Present The Future', hvor et kunstværk henlagde museets taghave i tåge.

I forlængelse af, at pressemeddelelserne vælter ind på landets avisredaktioner vedrørende besøgstallene på kunstmuseet ARoS i Aarhus, har Aarhus Stiftstidende sat endnu et fokus på denne besynderlige måde, hvorpå man på museet i Aarhus kunstigt puster besøgstallene op. 

Under overskriften "Aros på førstepladsen med hjælp fra cafégæster og gennemgangere" beskriver Stiftens journalist Henrik Havbæk Madsen, hvordan man siden 2015 har talt revl og krat med, når man skulle definere antallet af personer, som besøger museet. 

Heldigvis har man dog på museet et system, der tæller, hvor mange billetter, som bliver solgt, og dette giver et lidt mere realistisk tal på hvor mange mennesker, som regulært besøger museets udstillinger. 

Gennem flere år har man haft en fornemmelse af, at det udelukkende har drejet sig om at få besøgstallet op på en antal, som overgår kunstmuseet Louisiana i Humlebæk, der som bekendt i årevis har stået som det mest besøgte kunstmuseum i Danmark. 

På Louisiana er man da også ret kritisk over for ARoS metode. Her udtaler museets økonomichef Carsten Skjøt, at "vi tæller jo heller ikke folk med, der kører forbi på Strandvejen og kigger ind på Louisiana", men om Skjøt kan drage en direkte sammenligning med ARoS, er naturlig tvivlsomt, da Louisiana ikke besidder et offentligt område, som ARoS har. 

Ikke desto mindre forekommer det ret patetisk, at ARoS stadig bruger den nævnte metode med henblik på at få besøgstallet til at ramme millionen i 2017.