onsdag den 1. oktober 2008

Er et spejlbillede virkelighed?

9. oktober er der releaseparty i Århus Kunstbygning. Anledningen er en ny bog med billeder af kunstneren Finn Have og tekst af kunstskribent m.m. Erik Meistrup. Temaet er landskabet set gennem et sidespejl.

Når man befinder sig på vejen i sin bil mellem to vante destinationer, bliver køreturen rutine. Der kan være usædvanlige ting at bemærke. Et dyr kan være kørt over og ligge dødt på asfalten, et byggeri kan være iværksat og årstidernes skiften kan såmænd give grobund for henkastede iagttagelser.

Landskabet som øjebliksbillede
Finn Have er kendt som maleren, der sonderer landskabet og formidler det sete gennem billeder milevidt fra guldaldermalernes udtryk. Finn Have maler øjebliksbilleder, hvor han i farten fanger en stemning. Denne kan være forankret i et særegent lys eller måske blot mangel på samme.

Ofte arbejder kunstneren on location i kamp med vind, vejr, lærred og farver; men lige så tit bearbejder han sine synsindtryk i atelieret, enten i Odder eller på Mors – og netop transporten mellem disse destinationer har inspireret Have til at udfærdige en overvejende fotografisk bog med udgangspunkt i landskabet set gennem bilens sidespejl.

Når man bladrer bogen igennem, genopdager man så at sige det danske landskab i kraft af den helt usædvanlige indramning, som et sidespejl repræsenterer. Formen er underlig elliptisk – en prototype på indistruelt design.

Årstidernes skiften
Der er udgivet i massevis af bøger, der billedligt beskriver det danske landskab. Finn Haves version af et sådant er da også et billede på årstidernes skiften og sæsonernes individuelle karakterer. Hvad der gør denne udgivelse usædvanlig er, foruden ”motivet i spejlet”, forfatteren og kunstanmelderen Erik Meistrups tekst, der sammenfatter Finn Haves kunst med den danske landskabstradition.

Finn Have har ikke kunnet nære sig for at bearbejde enkelte af de mange fotografier i Landskaber i Sidespejlet, som er bogens selvfølgelige titel. I udkanten af en neongul rapsmark dukker pludseligt en malet sortbroget ko op. På et andet billede optræder en flok flaksende krager og supplerende et regnvådt spejlglas en frø udtrakt i et eskaperende spring.

Spejlbilledet som fortolkning
Spørgsmålet er, om landskabet bliver mere sandt, fordi det filtreres gennem bilens sidespej? Er et spejlbillede ikke blot en gengivelse, som når man iagttager sig selv i spejlet på badeværelset om morgenen? Ingen har set sit eget kontrafej. Kun et spejlbillede, som er en fortolkning eller muligvis en nødvendig omvej med henblik på at få åbnet øjnene for landskabet derude.

Finn Have er født i 1952 på i Nykøbing Mors. Hans karakteristiske landskabsmalerier har kunnet ses i flere forskellige sammenhænge de senere år. Blandt andet i forbindelse med udstillingen Dit Sted – Mit Sted på Randers Kunstmuseum i 2006. Erik Meistrup er født i 1946 og fungerer som forfatter, kurator, TV-kulturredaktør, journalist og kunstanmelder ved Kunstavisen.