søndag den 11. december 2011

Kunstavisen nr. 11 år 11

”De har alle en lang tradition for at arbejde med det grafiske medium, samtidigt er der en indholdsmæssig spredning i deres værker, der gør det interessant at være besøgende. Man bemærker, at de alle tilhører det samme ti-år generationsmæssigt, hvor grafikken fortsat var værdsat og som på en eller anden måde må have været en del af deres opvækst”

Dette citat er en del af Erik Meistrups anmeldelse i Kunstavisen af udstillingen Grafik på Vilhelmsdal. Meistrup fokuserer på grafikkens rolle som kunstnerisk medie i dag – og bekræfter helt relevant, at grafikken i dag optræder i kunstlandskabet i en skyggetilværelse i forhold til maleriet. Han påpeger også en kendsgerning, som jeg havde overset – nemlig at samtlige seks udstillere på Grafik på Vilhelmsdal, med en enkelt undtagelse, er født i 50’erne, og dermed i det store hele tilhører samme kunstnergeneration.