onsdag den 10. maj 2017

Reportage fra Tistrup

Vardemuseerne har produceret et lille videoklip, som viser uddrag fra censureringen af Kunstnernes Sommerudstilling 2017.

Klippet viser samtidigt et interview med censorgruppens formand Else Ploug Isaksen, som skitserer betingelserne for at blive optaget på en sådan udstilling.