mandag den 8. maj 2017

Til- og fravalg i Tistrup

Censureringen ved Kunstnernes Sommerudstilling er slut. Værs' go' at sidde ned!

For første gang i mit liv har jeg udført rollen som censor ved én af de statsanerkendte, censurerede udstillinger, som i det aktuelle tilfælde er Kunstnernes Sommerudstilling i Janusbygningen i Tistrup. 

Censureringen er netop overstået, og der blev valgt grundigt ud blandt de indsendte værker.  
Der var naturligvis diskussioner blandt de fem censorer, men overordnet var der fin overensstemmelse i udvælgelsen. 

Jeg mener dermed, at vi fik sammensat en alsidig udstilling, som repræsenterer kunstværker i vidt forskellige udtryk. 

Jeg er meget imponeret over, hvordan man logistisk var i stand til at få de mange kunstværker transporteret, mens man samtidigt skulle udføre et stort administrativt arbejde. 

Dette lykkedes ikke mindst ved hjælp af et stort antal frivillige hjælpere, som engageret udførte arbejdet med præcision og dygtighed. 

Jeg bringer en mere statistisk grundig redegørelse om dette års udgave af KS senere.