fredag den 5. oktober 2018

Problematisk renovering af skulpturpark


For omkring fire år siden besøgte jeg den cirkulære skulpturpark ved Birk i Herning. Det var mildest talt et rystende blik, der mødte mig, da jeg gæstede parken. 

For det første var flere af skulpturerne så medtagede, at de faktisk trængte til en gennemgående restaurering, og for det andet fremstod området, indkranset af mere eller mindre rådne jernbanesveller, mildest talt i forfald. 

Indercirklen var mest kendetegnet ved knæhøj ukrudt, som et antal køer prøvede at holde nede. Med andre ord: Det var et trist skue! 

Jeg havde på et tidspunkt mulighed for at påpege problemstillingen over for formanden for Kultur og Fritidsudvalget ved Herning Kommune, Johs. Poulsen og han blev faktisk nærmest en anelse indigneret over mine iagttagelser, men påpegede dog, at "det bliver der taget hånd om. Det behøver du ikke bekymre dig om!" 

Så bekymret var jeg nu heller ikke, men man må sige at kulturpolitikeren holdt ord. For nyligt blev området renoveret med arkitektbistand. De rådne og forurenende jernbanesveller blev fjernet og erstattet af corténstål. En æstetisk fin løsning, efter min mening. 

Et antal bøgehække, som adskilte de mange skulpturer, blev fjernet, og dermed blev området så at sige "åbnet" i forhold til antallet af skulpturer. 

Man havde dog blot glemt, at området er fredet, og at man dermed skulle søge Slots- og Naturstyrelsen om tilladelse, inden man gik i gang. 

Ifølge en artikel i dagbladet Jyllands-Posten har man fra styrelsen lavet en udtalelse til kulturministeren: "Det er fuldstændig mange på respekt for fredningen og staten som myndighed". 

Fonden, som i øvrigt også har Johs. Poulsen som formand, bag renoveringen søgte dog tilladelse til projektet i 2016, men på det tidspunkt var anlægsarbejdet allerede i fuld gang. Man blev af styrelsen bedt om at indstille arbejdet, hvilket ikke skete. 

En journalist fra Herning Folkeblad var begejstret over den virkelyst, der blev lagt for dagen og kaldte det hele for "en rigtig Herning-historie". Og her tror jeg ikke, at han refererer til datidens Aarhus-historier. 

Der har tilsyneladende været flere instanser, som har talt forbi hinanden i processen op til renoveringen. Således var landskabsarkitekt Steen Høyer ikke bekendt med, at området var fredet, da han påbegyndte sin rådgivning af projektet. 

Det sidste er, at kulturministeren har godkendt brugen af corténstål som erstatning for svellerne, men at bøgehækkene skal genetableres. Problemet er vistnok blot, at alle pengene, der er afsat til renoveringen er brugt.

Billederne viser skulpturparken, som den ser ud efter renoveringen.