fredag den 5. oktober 2018

Veloplagt anmeldelse af Agnes Slott-Møller

Agnes Slott-Møller i atelieret i Holckenhus i København

"Det er næsten skæbnens ironi, at den fotostat, vi møder ved indgangen, forestiller kunstneren siddende i sit værksted i Holckenhus i København, hvorom der i disse dage bølger en heftig strid. Kunstnerateliererne skal omdannes til dyre lejligheder. Her sidder hun så i 1907 med maleriskitserne, hele middelalderen, omkring sig og en palet dekoreret med ordet "Trefoldighed""

Citatet stammer ganske vist fra Carsten Bach-Nielsens anmeldelse i Kristeligt Dagblad af udstillingen 'Agnes Slott-Møller - Helte og heltinder' på ARoS, men han får heldigvis indflettet beretningen om Holckenhus, som i mere end hundrede år har givet plads til den skiftende samtids billedkunstnere og deres værksteder. 

Jeg har med en vis bedrøvelse, på sociale medier fulgt med i, hvordan økonomisk styrke kan ødelægge meget for mange til glæde for få velhavende personer. 

Det handler i det aktuelle tilfælde ikke udelukkende om, at et antal kunstnere bliver berøvet deres fysiske grundlag for deres aktiviteter - det drejer sig i lige så høj grad om noget så banalt (i magthavernes øjne) som kulturhistorie. 

Bach-Nielsens veloplagte anmeldelse af udstillingen på ARoS afstedkommer i øvrigt fire stjerner.