torsdag den 21. februar 2019

Lort ifølge Hornsleth

Kristian von Hornsleth: 'The Buy a Homeless Project Gold edition #04/10 Kevin, 2017 (foto: Randers Kunstmuseum)

"Jeg synes stadig, man kommer rundt og ser et stykke metal hænge i et hjørne og et glas vand på gulvet og en båndoptager, der står og spiller, ikke? Så kan man sige, det er rindalisme. Men det havde ikke overlevet fem minutter i det private erhvervsliv, vel?

Udsagnet er fremsat af Kristian von Hornsleth i et interview med Ronja Melander i Jyllands-Posten. Hun spørger ganske relevant kunstneren efter denne besynderlige svada mod samtidskunstscenen om, hvornår kunstneren har oplevet dét. Svaret: "Gå ud og se 9 ud af 10 udstillinger". 

Jeg har ikke så gennemgående kendskab til Hornsleth, at jeg ud fra hans projekter og kunstneriske frembringelser er i stand til at karakterisere ham som ubegavet, men skal jeg tage hans udtalelser i forbindelse med interviewet som udtryk for hans intelligens, er jeg tæt på en konklusion, der underbygger tesen. 

I øvrigt er udgangspunktet for, at man på JP beskæftiger sig med Hornsleth på det meste af en avisside en kommende udstilling på Randers Kunstmuseum. Her efterlyser kunstneren værker til udstillingen. 

Museets direktør Lise Jeppesen udtaler i forhold til den kommende udstilling: "Jeg kan godt få rigtig meget ballade ud af det her. Jeg kan næsten ikke forestille mig noget mere debatsøgende mod mine søde kollegaer på de andre kunstmuseer, der måske ser på mig, som om jeg er blevet vanvittig". 

Jeppesen påpeger, at hun interesserer sig for skikkelser, der agerer på kanten, og som af en eller anden grund ikke bliver anerkendt inden for kunstmuseernes etablerede rammer. 

Personligt finder jeg museumsdirektørens aktuelle valg modigt, og hvis ikke ét museum skiller sig ud fra mængden, vil museumslandskabet hurtigt blive meget forudsigeligt og småborgerligt. 

Hornsleth selv afslutter interviewet med "alle de fine, normale kunstsamlere er helt vilde med at få deres lort på museum, for så ved de, det bliver mere værd". Således er der lagt op til diskussion, og Hornsleths egne arbejder må vel blot vurderes på samme grundlag, som de værker og udstillinger, han kritiserer så voldsomt. 

Den omtalte udstilling kan ses på Randers Kunstmuseum i perioden 13. april-28. juli.