søndag den 21. juni 2020

Alsidig sommerudstilling i Tistrup

KS 20: Randi Kornerup-Bang: 'Formsprog', installation

KS 20: Inge Lis Jørgensen: 'Jordskokkerytmer', maleri

 KS 20: Lene Smed Kjær: 'Konsekvens', installation

I næsten et halvt århundrede har man i stationsbyen Tistrup afholdt den censurerede Kunstnernes Sommerudstilling - først i Hodde-Tistrup Hallen, hvor jeg selv deltog et par gange i det forrige århundrede - og senere i Janusbygningen, som i dag danner en kvalificeret ramme om udstillingen. 

Jeg deltog i åbningen i år, og under besøget mødte jeg en kunstnerkollega, som sagde, at "sådan nogle udstillinger altid gode, fordi der er garanti for gode værker". 

Det er selvfølgelig rigtigt, at der næsten ikke kan undgå at optræde ganske fortrinlige kunstværker i en sådan sammenhæng, da man må formode, at censorerne har haft et brugbart materiale at vælge ud fra. 

Sådan var det i hvert fald, da jeg selv for tre år siden fungerede som censor på KS. Efter første runde var alt det forholdsvist ligegyldige sorteret fra og den morsomme del af censureringen kunne efterfølgende finde sted. 

Dengang var hele processen fysisk, hvor man i dag udvælger digitalt i den indledende runde og efterfølgende rekvirerer ind til fysisk vurdering. 

Hvordan, det fungerer, kan jeg af gode grunde ikke vide, men jeg finder det bestemt udmærket, at størstedelen af censureringen bliver foretaget med kunstværkerne til stede. 

KS i 2020-versionen er alsidig, hvilket næsten er forudsigeligt, da der er adskillige stilarter og metoder repræsenteret. 

Maleriet dominerer, og der findes også gode eksempler på fotografi og skulpturer. 

Jeg savner dog grafik på udstillingen, men det er der såmænd ikke noget nyt i. Den anke har jeg generelt, når jeg oplever den type kunstudstillinger, men KS i Tistrup er bestemt en udflugt værd, og der er god tid: 

Den kan ses frem til d. 9. august.