mandag den 23. marts 2015

Seneste værkfortegnelse over Per Kirkebys raderinger nu tilgængelig


Det tredje bind af en ganske omfattende beskrivelse af Per Kirkebys raderinger kan nu købes. 

Jeg vil gerne understrege, at der er tale om et stort bogværk. Jeg er sikker på, at min køkkenvægt under alle omstændigheder ville bryde sammen under vægten af bogen, der gengiver samtlige Kirkebys raderinger i perioden fra 1998 til 2015. 

Og, ja! Det sidste grafiske arbejde, der er vist, er netop en akvatinteætsning fra 2015, og det må siges at være bemærkelsesværdigt, da det forlød fra kunstneren, at han i hvert fald aldrig mere ville komme til at male, da hans syn er stærkt svækket efter en hjerneskade, han pådrog sig i forbindelse med en faldulykke for halvandet år siden. 

"Jeg har lukket den butik", udtalte kunstneren kort tid efter, at den omfattende udstilling 'Per Kirkeby Komplet - Det raderede livsværk' åbnede på Museum Jorn i Silkeborg; men det gælder tilsyneladende ikke grafikken. 

Desværre forelå den store værkfortegnelse ikke ved åbningen af udstillingen, og det kan man nemt forstå, når man oplever, hvor minutiøst Kirkebys grafiske arbejder bliver beskrevet i bogen. 

Foruden gengivelser af de mange grafiske arbejder, rummer bogen samtidigt tekster af Christiane Lukatis, som er en tysk Kirkeby-ekspert samt forord af Museum Jorns direktør Jabob Thage og en længere tekst af museets inspektør mag. art Lucas Haberkorn

Teksterne i bogen er på tysk og engelsk og den består af 400 illustrationer, der er fordelt på 460 sider. 

Jeg har netop fået værkfortegnelsen tilsendt, og jeg glæder mig til at studere den nærmere - og måske skrive en enkelt anmeldelse...?