tirsdag den 31. marts 2015

KP og vækstlaget

KP 15: Marie Caspersen, 'Søren har lige fortalt, at han hedder Holger', maleri

"På et mere overordnet plan kan man provokerende spørge, om de mest talentfulde amatørkunstnere i dag benytter sig af helt andre kanaler end de censurerede udstillinger, for at få deres kunst ud, og om KP derfor er blevet mindre relevant, som barometer for tendenser i vækstlagskunsten"

Når man provokerende har spurgt, hvor Aarhus Stiftstidendes kunstanmelder, Christian Salling, har lært at sætte kommaer, kunne man måske udbede sig en forklaring på, hvilke kanaler de omtalte amatørkunstnere benytter sig af, når de potentielt vil prøve at penetrere en stadig mere besynderlig kunstverden. 

Min overbevisning går på, at de censurerede udstillinger stadig spiller en rolle, når yngre og uprøvede kunstnere vil spille en begyndende rolle i systemet - herunder også Kunstnernes Påskeudstilling, som er et af temaerne for Sallings anmeldelse. 

I øvrigt finder jeg det uanstændigt, at KP 15 med følgeudstillinger skal stuves sammen i Kunsthal Aarhus' underetage for at give plads til institutionens mere eller mindre mærkværdige og pseudointellektuelle eksperimenter i hovedbygningen.