torsdag den 2. april 2015

Risikovillighed

For nyligt modtog jeg en mail fra en person, der havde deltaget i en fernisering på en udstilling i et anerkendt, dansk galleri, der viste en udstilling med en yngre, dansk kunstner.

Vedkommende, som der sendte mig mail'en, mente at der var belæg for, at jeg anmeldte udstillingen, da et succeskriterie i forbindelse med udstillingen tilsyneladende var opfyldt. Der var udsolgt på ferniseringsdagen!

Jeg mener, det er meget vigtigt at sige, at den slags mails tager jeg meget gerne imod, og jeg besvarer dem såmænd hellere end gerne; men det er tillige vigtigt lige at få en ting på plads i dén forbindelse: 

Når man opfordrer mig til at anmelde en bestemt kunstner i forbindelse med en bestemt udstilling på et specifikt galleri (eller andet udstillingssted), vil der altid være en risiko forbundet med en sådan opfordring... At jeg rent faktisk kunne finde på at gøre det!

Jeg er af natur nysgerrig, og af samme årsag opsøgte jeg galleriets hjemmeside, og gjorde mig overfladisk bekendt med den pågældende unge kunstners værker. Skulle jeg give en præcis og grundig vurdering af disse, skulle jeg naturligvis tage en iagttagelse på dem i virkelighedens verden; men mit system er ikke gearet til at se alle de udstillinger, der finder sted i mit område.

En anden ting: I det dagblad, hvor jeg huserer, bruger vi et stjernesystem, som ikke er usædvanligt, når det drejer sig om anmeldervirksomhed. Hvad der imidlertid er usædvanligt er, at jeg altid begynder med seks (ud af seks) stjerner og tager væk efterhånden som jeg oplever forbehold i relation til det udstillede.

Konsekvensen er, at når jeg når til dét punkt, hvor der kun er én stjerne - eller nul - tilbage, vil udstillingen som oftest være suspenderet som anmelderobjekt.

Jeg tror ikke, at dette ville være et tema i forhold til den unge kunstner, som udgjorde emnet for den ellers hyggelige mailkorrespondance, der satte alle spekulationerne i gang; men vil en yngre kunstner og vedkommendes kundekreds finde det tilfredsstillende, hvis udstillingen kunne få to eller tre stjerner i et større landsdækkende dagblad? Det er jeg ikke sikker på!?