tirsdag den 27. november 2018

Flydende form

'Wunderkammer - flydende form'. Installationsfoto (foto: Esbjerg Kunstmuseum)

"Vi bliver bombet med meninger og forudsigelser baseret på matematiske modeller af de meget komplicerede systemer, som omgiver os: økonomien, vejret, sågar universets opståen og fremtid. I den sammenhæng kan det måske bidrage med et gran af skepsis, at man stadig kan forbavses over vand, der strømmer ud af en vandhane, og til en øget opmærksomhed på righoldigheden i de "simple" naturfænomener, der udspiller sig lige for øjnene af os"

Citatet er blot et kort uddrag af en tekst af professor i fysik ved DTU, Tomas Bohr, som optræder i en booklet i forbindelse med udstillingen 'Wunderkammer - flydende form' på Esbjerg Kunstmuseum. 

Der er tale om første del af en udstillingsrække på i alt tre, der sammenfatter billedkunst med forskellige fysiske fænomener. Her er det altså de flydende substanser, som er i fokus. 

Jeg har ikke tal på, hvor mange kunstnere, der deltager i udstillingen, men jeg vil prøve at få et overblik over temaet og - især - de kunstneriske elementer ved et besøg på museet i nær fremtid.