torsdag den 3. oktober 2019

Holger Drachmann på Skagens Kunstmuseer

Han placerede sig skiftevis mellem to stole. I dag er han nok mest kendt i den brede befolkning som manden, der i sin egenskab af digter, skrev teksten til Midsommervisen, men Holger Drachmann havde en bred billedkunstnerisk uddannelse bag sig, og han sluttede faktisk sit uddannelsesforløb ved Det Kgl. Danske Kunstakademi, hvorefter han specialiserede sig som marinemaler. 

 Drachmann var en rastløs eksistens, og først da han erhvervede sig et hus i Skagen, faldt den kompromisløse boheme til ro i en eller anden forstand. 

Han indskriver sig da også derfor historisk i rækken af skagensmalere, og netop på Skagens Kunstmuseers hovedafdeling kan man frem til d. 24. maj se, hvilken rolle Drachmann spillede som billedkunstner. 

Holger Drachmann levede fra 1846 til 1908, og udstillingen i Skagen har fået titlen 'Jeg er hav' med undertitlen 'Holger Drachmann med pen og pensel'. 

Jeg har netop modtaget den smukke bog (billedet), som i forlængelse af udstillingen beskriver Drachmanns liv, og den er jeg allerede i gang med at studere, og vi har allerede på husstanden besluttet af aflægge museet i Skagen et besøg senere på efteråret.