tirsdag den 14. marts 2017

"Vrede" i Horsens tilfredsstiller ikke

"Lad det være sagt med det samme: Udstillingens kunstnere Martin Erik Andersen, René Schmidt og kunstnerduoen Vinyl Terror & Horror (Camilla Sørensen og Greta Christensen) er fortrinlige kunstnere og også i Horsens mødes man af subtile, kraftfulde og materialesensible værker. Men tematisk set er nyfortolkningen af dødssynden Vrede i bedste fald 'abstrakt', i værste fald fordampet i 'kunstnerisk frihed'"

Hvis jeg skal tage udgangspunkt i min egen anmeldelse af udstillingsserien 'De Syv Dødssynder', som finder sted for tiden på syv forskellige museer i Region Midtjylland, må udstillingen, der gerne skulle beskæftige sig med begrebet "Vrede" på Horsens Kunstmuseum en af rækkens mindst vellykkede. 

Den påstand underbygges ganske udmærket af Ole Bak Jakobsens anmeldelse af samme udstilling på kunstportalen Kunsten.nu

I øvrigt har man - hvilket Jakobsen også understreger - valgt at give udstillingen i Horsens titel efter det engelske ord for vrede; men da "anger" også eksisterer som et ord på dansk, er der her alle muligheder for at udvikle misforståelser blandt publikum.