søndag den 11. august 2019

På besøg hos Jacob A. Riis i Ribe


Overskriften skal naturligvis ikke på nogen måde tages bogstavelig, da et besøg hos reformisten, forfatteren og ikke mindst fotografen Jacob August Riis ville være umuligt, da han døde i 1914. 

Når jeg benytter mig af termen, skal det perspektiveres i, at man for ganske nyligt indrettede et museum i Riis' barndomshjem i Ribe, og her har jeg været på besøg. 

Jacob A. Riis er nok herhjemme mest kendt for sine fotografiske skildringer af tilværelsen blandt fattige indbyggere i New York, og årsagen til, at han var i stand til at beskrive denne scene såvel i ord som i billede, bør findes i, at Riis udvandrede fra Danmark i 1870 (han blev født i Ribe i 1849) og beskrev sine oplevelser journalistisk og - som nævnt - fotografisk. 

Museet i Ribe er i højere grad et historisk museum frem for et museum, der beskæftiger sig med Riis som fotograf ud fra et kunstnerisk princip. 

Således er eksempler på de mange fotografier, som må betragtes som banebrydende inden for det socialrealistiske fotografi, blot sat op som illustrationer på store plancher, hvilket naturligvis er glimrende, når historien om Riis skal fortælles. 

Jeg savner dog lidt af den autenticitet, der kunne komme i spil med nogle originale værker. 

Til gengæld fortælles historien grundigt om personen, om hvem USAs præsident Theodore Roosevelt beskrev til Riis' enke, da han døde i 1914: "Jeg er i en større sorg, end jeg kan beskrive. Det er som om, jeg har mistet en bror". 

Jacob A. Riis blev 65 år gammel.