fredag den 1. november 2019

Akvarellen som forberedende arbejde


Man kan roligt sige, at der er stor forskel på at producere et oliemaleri og en akvarel. Ikke desto mindre kan der tillige ses en differens mellem en hurtigt foretaget akvarel og én, der måske er mere gennemarbejdet. 

Jeg ser i princippet arbejder, som de, der kan ses herover, som egentlige forberedende småværker i forhold til, hvad der dukker op som olie på lærred senere - og bare rolig: Lærrederne er opspændte og klare til at blive bearbejdet!