fredag den 1. november 2019

Kvinder i overtal - på KE!

Maria Kjær Themsen under censureringen af Kunstnernes Efterårsudstilling (foto: KE)

"Det tror jeg måske, at de færreste ansøgere gør sig klart, men det burde de få at vide, for når man som jury skal se over 2.000 værker igennem, så kræver det noget af præstationen at skille sig ud. Hvis man kan mærke, at ansøgeren virkelig har noget på sinde, og at de har lagt hjerte, sjæl og hjerne i præstationen såvel som i udviklingen af konceptet, så bliver jeg grebet af det"

Ordene er fremsat af billedkunstneren Maria Kjær Themsen, som har været én af de fem jurymedlemmer, der har udvalgt kunstværker til Kunstnernes Efterårsudstilling i år. 

Jeg har selv været igennem den nævnte procedure, og kan således nemt sætte mig ind i kunstnerens iagttagelser. 

Bortset fra dét er det blevet oplyst, at man på KE i år har antaget 103 værker af 40 kunstnere, og man har i pressemeddelelsen fundet det relevant at nævne kønsfordelingen mellem de antagne kunstnere. 72% af værkerne er produceret af kvinder, og af kunstnerne er 65% kvinder og 35% mænd. 

Der har været en del diskussion om, hvorledes balancen mellem de to køn er, når man ser kunstverdenen i et samlet perspektiv, og her udgør mandlige kunstnere både hvad angår det ene og det andet i museale og kommercielle sammenhænge en klar majoritet. 

Det kan man naturligvis godt undre sig over, hvis man isolerer problemet til danske forhold. Her vrimler det som bekendt med både kvindelige museumsdirektører, kuratorer, gallerister og kunsthalschefer. 

Dette forhold synes ikke at påvirke diskussionen vedrørende ubalancen mellem kønnene. Det er dog et tema, der muligvis burde berøres, inden man begynder at lovgive på området, som direktøren for Kunsthal Charlottenborg, Michael Thouber, har foreslået. 

Kunstnernes Efterårsudstilling åbner i Den Fries Udstillingsbygning i København d. 1. november og kan ses frem til d. 17. november.