tirsdag den 27. marts 2018

Kirkeby-arkiv til Museum Jorn

Per Kirkeby Arkiv: Skitse til Aarhus Kunstmuseum (foto: Museum Jorn)

Per Kirkeby Arkiv: Illustration om æstetiske principper (foto: Museum Jorn)

"Jeg tror, at den sag er skrinlagt"

Så klart og utvetydigt udtaler overinspektør Lise Pennington på kunstmuseet ARoS om en gammel strid mellem museet i Aarhus og Museum Jorn i Silkeborg til Politikens Anne Bech-Danielsen i en udtalelse vedrørende Per Kirkebys Arkiv, som i disse dage overføres fra ARoS til museet i Silkeborg. 

Politikens udsendte prøver såmænd også at puste lidt til den gamle flamme, da hun spørger Museum Jorns direktør, om det er payback time, når nu Museum Jorn nu "nupper Kirkeby-arkivet fra ARoS": "Det her har intet med den gamle historie at gøre. Vi er langt hinsides nid og nag. Det her handler om, at Per Kirkeby selv har ønsket at samle sit arkiv netop her, og det giver så meget mening", siger Museum Jorns direktør Jacob Thage

Den gamle sag handlede om, at ARoS i 2011 lavede en udstilling med titlen 'Jorn International', og dette initiativ fandt man fra Museum Jorn lidt ufint i forhold til, at netop Asger Jorn tre år senere skulle fejres massivt i anledning af 100 året for kunstnerens fødsel. 

I mellemtiden er der løbet meget vand gennem Gudenåen og Aarhus Å, så der er i hvert fald ifølge de to museers repræsentanter ingen fnidder-fnadder de to museer imellem. 

Aktuelt handler sagen om, at Museum Jorn nu overtager hele Per Kirkebys omfattende arkiv, som siden 2008 har været opmagasineret på ARoS

Nu befinder arkivet sig på Museum Jorn, hvor dele af det kan beses af museets besøgende fra påsken 2018.