søndag den 29. april 2018

Et gravmæle og "en gyselig tanke"

foto: Keld Navntoft, Kongehuset

"Det er mig, der har lavet gravmælet. Men det er klart, at de samtaler og diskussioner, du har med opdragsgiveren - her dronningen og prinsen - er med til at inspirere til, hvad du foreslår. Andre, der havde bestilt et gravmæle hos mig, havde fået mig til at tænke på en anden måde, og resultatet havde set anderledes ud. Prinsen havde som regel en masse kommentarer. Han ville ikke have, at de bare skulle gemmes væk, og det måtte gerne signalere: "Vi har været her. Tak". Det har jeg brugt som anledning til at kunne udforme gravmælet på denne måde"

Det er som bekendt Bjørn Nørgaard, som har udformet det gravmæle, som vil stå som et monument over Hendes Majestæt Dronning Margrethe, når hun ikke længere er her. 

I virkeligheden er monumentet udfærdiget som et symbol på Majestæten og Prins Henrik, som dog, da han levede, gav udtryk for, at han ikke ville bisættes under gravmælet i Roskilde Domkirke. 

Selve værket har der naturligvis været en del debat omkring, og alle har en holdning, og det er Bjørn Nørgaard naturligvis helt bevidst om, og ifølge et interview foretaget af Camilla Stockmann for dagbladet Politiken, forholder han sig ikke synderligt til den folkelige kritik af værket. 

En interessant detalje ifølge Nørgaard er, at det på et tidspunkt tidligt i processen var på tale, at regentparret skulle balsameres og ligge synligt i glassarkofagen - en idé, som især prinsen var tilhænger af. 

Dronningens kommentar til denne idé: "Det var dog en gyselig tanke". Så var dén diskussion så at sige "begravet".