søndag den 29. april 2018

Nyopdagede Jorn-værker uvæsentlige studenterarbejder?"Dette her er studenterarbejder af en ung kunstner og ikke noget, han betragter som væsentligt"

Så direkte udtrykker idéhistorikeren og forfatteren Lars Morell sig om fundet af 52 hidtil ukendte grafiske arbejder af Asger Jorn. 

Om den megen opmærksomhed, der er blevet værkerne til dels, siger Morell: "Man kan åbenbart få journalister til at skrive hvad som helst". 

Udtalelserne er fremsat i DR på P1 i forbindelse med et interview, som blev foretaget umiddelbart efter, at både Jyllands-Posten og Politiken havde bragt nyheden i store opslag. 

De 52 linoleumssnit, som udgør sagens kerne, kan for tiden ses på Museum Jorn i Silkeborg. 

Ifølge Lars Morell besidder disse grafiske arbejder ikke en større kunsthistorisk værdi, og man kan kunne muligvis antyde, at han har en pointe i kraft af, at Jorn ikke selv ulejligede sig med at få hovedparten af de mange linoleumssnit trykt. 

De nyopdagede værker er trykt hos kobbertrykkeren Niels Borch Jensen i København.