tirsdag den 19. januar 2016

Adam Saks indtager Kunsthal Nord

Adam Saks: 'M.V. Yellow', 2015. Olie og linoliumstryk på lærred, 190 x 190 cm. (foto: Lepowski Studios)

Når Kunsthal Nord i Aalborg fredag d. 22. januar åbner udstilling med den i Berlin bosiddende billedkunstner Adam Saks, er der al mulig grund til at forvente noget ekstraordinært. 

Især set i lyset af, at Saks i forbindelse med udstillingen så at sige har "indtaget" de ellers vanskelige og udfordrende udstillingsrum i kunsthallen. 

I pressemeddelelsen op til udstillingen hedder det blandt andet: "Adam Saks arbejder i spændet mellem figuration og abstraktion og oftest med en flertydig forståelsesramme. Han benytter en særlig form for motiv- og billedsampling, hvor han ved at løsrive billedelementer fra deres oprindelige kontekst og genindsætte dem i forskellige konstellationer, skaber en række nye fortællinger". 

Udstillingen med den ganske besværlige titel 'Setting Sails in a Teardrop of  Fear and Desire' varer frem til den 6. marts. 

Jeg vender tilbage med meget mere om denne udstilling, når den er åbnet.