torsdag den 10. marts 2011

En arm, der bliver kortere og kortereSagen vedrørende armslængdeprincippet, når det drejer sig om kunstnerisk udsmykning af det offentlige rum, fortsætter med uformindsket styrke. I hvert fald i dagbladet Politiken, hvor Anders Haubart Madsen under overskriften 'Byrødder styrer kunstindkøb i store kommuner' har indhentet en kommentar fra kunsthistoriker og professor i offentlig forvaltning på Aalborg Universitet, Henning Jørgensen, der udtaler: "Det ender med total visuel forurening af vores offntlige rum. Politikerne træffer ikke bare tilfældige økonomibeslutninger. Dette handler om kunst for fremtiden, og derfor må beslutningerne baseres på en sagkyndighed".

Netop i Aalborg ser det tilsyneladende helt slemt ud med hensyn til det så ofte nævnte "armslængdeprincip"... Her udtaler Anne-Dorte Krog, som er formand for en politikerdomineret kommunal kunstfond: "Det handler om at have mangfoldigheden repræsenteret. Vi har den kunstfaglige indstilling, som vi lytter til. Derudover har vi smag og behag, og det er politikere lige så gode til, som alle andre". Anne-Dorte Krag (billedet) er SF'er! Og udtalelsen tangerer efter denne blogskribents mening, nok noget af det dummeste, der overhovedet er sagt i denne sag.