torsdag den 9. august 2018

Jylland i Thy
Jylland i Heltborg. Installationsfotos (fotos: Jylland/Lars Bay)

"Som sammenslutning har Jylland gennem de sidste 10 år fornyet sig virkelig meget, mange nye medlemmer er kommet til, og mange nye udstillingsformater er prøvet. Og det virker som om, at udfordringen med Jens Søndergaard har vakt genklang hos kunstnerne. Nogle har forholdt sig mere overordnet og har fundet ældre værker, der virker, mens andre har skabt nye værker til udstillingen. Begge dele virker, synes jeg, fordi det aldrig tematisk presses hårdere end, at kunstnerne har haft deres fulde frihed"

Kunstnersammenslutningen Jylland har gennem årene levet en lidt omskiftelig tilværelse med skiftende udstillingsmiljøer. 

Aktuelt kan man se Jylland på Heltborg Museum i Thy, hvor man - hvilket antydes i teksten herover, som er et citat af anmeldelsen af udstillingen af Mai Misfeldt  kunsten.nu - nu er gået i kunstnerisk dialog med Jens Søndergaard. 

Jeg har fået en del billeder tilsendt af én af udstillingens kuratorer, og jeg må sige, at de mange udtryk, som Jyllands medlemmer byder ind med, har potentiale i forhold til sammenslutningens implicitte fremtid - og en fremtid har Jylland. 

Til næste år går man således i dialog med et højst utraditionelt udstillingssted, nemlig Fregatten Jylland i Ebeltoft. 

Den aktuelle udstilling på Heltborg Museum kan ses frem til d. 28. august.