tirsdag den 28. juni 2022

Ny kunstanmelder på Politiken

 

Dorothy Iannone: 'En kogebog' (omslag), 1969 (foto: Hans Georg Gaul/Louisiana Museum of Modern Art)

»I Iannones billeder er køn og nøgne kroppe allestedsnærværende. Demonstrativ ublufærdighed vælter ud af arbejdet, men det er et arbejde, som også er mættet af en kærlighed, der virker stor og dyb og åndeligt rodfæstet. Og det er vel i virkeligheden det særlige«


At dagbladet Politiken bringer en anmeldelse af en aktuel udstilling, er der sådan set ikke noget nyt i, og at jeg bringer et citat fra anmeldelsen, der aktuelt handler om en udstilling på Louisiana med værker af den amerikanske kunstner Dorothy Iannone, er heller ikke usædvanligt. 


Når jeg ikke desto mindre fremhæver netop denne anmeldelse af en udstilling, som jeg ikke selv har oplevet, er det fordi, den er forfattet af Nanna Friis, som dermed indskriver sig i korpset af kunstanmeldere på Politiken. 


Hun er ifølge dagbladets oplysninger født i 1990 og uddannet cand.mag. i kunsthistorie fra Københavns Universitet og ansat i kunsthallen Overgaden i København. 


Jeg glæder mig til fremover at læse Nanna Friis' anmeldelser i dagbladet. 


Udstillingen med Iannones værker på papir på Louisiana kan ses frem til d. 11. september.

mandag den 27. juni 2022

Enighed om fem stjerner til grafikudstilling

 

Udstillingen med Cathrine Raben Davidsens grafiske arbejder afrundes med denne gigantiske salonophængning (foto: Niels Fabæk)

»Udstillingen hedder slet og ret: Grafik. Og ordet grafik kommer af græsk for at skrive, eller sætte sit tegn. med denne store udstilling i Hjørring sætter Cathrine Raben Davidsen sit helt eget store mærke og tegn og viser en kunstner, der med sikker hånd, kan folde en hel verden ud ved at sætte en streg«


Det er langt fra en naturlov, at alle kunstanmeldere skal være enige i vurderingerne af de mange kunstudstillinger, der finder sted i Danmark. 


Ikke desto mindre er det faktisk lykkedes Nordjyskes anmelder Troels Laursen at ramme nøjagtigt samme antal stjerner som undertegnede i forbindelse med Cathrine Raben Davidsens udstilling med grafiske arbejder på Vendsyssel Kunstmuseum i Hjørring. 


Antallet af stjerner, som vi er enige om er fem ud af seks mulige, og citatet herover stammer naturligvis fra Laursens anmeldelse.


Peter Carlsen som Villy og i stentøj hos Galerie Moderne

 

Peter Carlsen: 'Corona - Villy', 2021. Olie på lærred, 145 x 120 cm. (foto: Anders Sune Berg)

»Min inspiration tager afsæt i den iagttagelse, at meget af det, vi mister, det være sig goder eller natur, genopstår som retorik og kitch. Et eksempel er storken. I dag kan Danmark ikke huse en bestand af den en gang så ikoniske fugl, fordi vores enge er ødelagte. Til gengæld kan vi købe plasticstorke i naturlig størrelse til opstilling i haven, og det er måske en særegen måde at behandle tabet på«


Citatet stammer fra teksten til udstillingen 'Ikke en fugle, ikke en fisk, ikke en frø' og er forfattet af kunstneren Peter Carlsen. 


Udstillingen finder sted på Galerie Moderne i Silkeborg og viser - i hvert fald for mig - en ny side af Carlsens kunstneriske produktion. 


I en serie keramiske værker i stentøj beskæftiger Carlsen sig med naturens enheder og samtidigt illustrerer han på gribende vis, hvad vi er i færd med at miste. 


Normalt forbinder man Peter Carlsen med værker, der åbenbarer kunstnerens alter ego Villy i diverse situationer, og sådanne findes også på galleriet i Silkeborg, som i øvrigt for nyligt kunne fejre 60 års jubilæum. 


Udstillingen med Carlsen kan ses frem til d. 27. august 2022.

fredag den 24. juni 2022

ARoS offentliggør programmet for resten af 2022

 

Franciska Clausen: 'Grammofonpladen', 1923 (pressefoto: ARoS Aarhus Kunstmuseum)

To udstillinger kommer til at præge udstillingsplanen for kunstmuseet ARoS i Aarhus i efteråret. Først og fremmest åbner man på museet d. 8. oktober udstillingen 'Hele billedet' med værker af den betydelige danske modernist Franciska Clausen. 

Hun levede fra 1899 til 1986, og i museets pressemateriale kan man læse følgende om kunstneren og udstillingen: »Med afsæt i over 200 værker, skitser, fotografier og arkivmateriale samt en ny forskningsbaseret tilgang belyser udstillingen Clausens kunstneriske processer og eksperimenter med forskellige stiludtryk. Som en udbredt vifte af forskellige stiltematikker betoner den, hvordan Clausen rummede flere kunstneridentiteter, der udfoldede sig samtidigt. Clausens værker er relevante for et nutidigt kunstpublikum, fordi hun viser os, hvordan en stålsat ung kvinde kunne placere sig i avantgardens spydspids«. 

Der er noget, der tyder på, at fokus på Franciska Clausen bliver grundigt på ARoS, og det bør naturligvis bifaldes. Udstillingen kan ses fra den nævnte dato i oktober frem til d. 26. februar 2023. 

Senere i indeværende år åbner ARoS en udstilling med endnu en kvindelig kunstner, men her skal vi beskæftige os med en i høj grad nulevende samtidskunstner. 

Chiharu Shiota er født i 1972 i Osaka i Japan og arbejder i dag i Berlin. Om hende hedder det i pressemeddelelsen: »Chiharu Shiota er mest kendt for sine store sindrigt vævede trådinstallationer med rød, hvid eller sort snor, der indkapsler forskellige brugsgenstande som en edderkop, der fæstner sit bytte. Genstandene, der indhylles af trådene, har ofte en historie eller en stærk symbolværdi, der refererer til specifikke erfaringer fra kunstnerens eget liv eller til en særlig verdensanskuelse, der omhandler en universel samhørighed mellem mennesker«. 

Denne udstilling, der har fået titlen 'Invisible Line', kan ses i tidsrummet 3. december 2022-16. april 2023.

onsdag den 22. juni 2022

En længe ventet sommerdag

 


'Strand', akvareller. 23 x 35 cm.

Forleden dag var jeg ved stranden for første gang i år, og jeg foretog nogle skitser, som jeg er i gang med at viderebearbejde. 

Jeg håber da på, at de nærmeste dage giver nye muligheder, men indtil da er det blevet til et par rene akvareller, som selvfølgelig gerne må føre nogle flere med sig.

Ingen konceptuel drøvtyggeri på ARoS-udstilling

Jakob Kudsk Steensen: 'Berl-Berl', installationsfoto (foto: Davis Stjernholm)

»Det mest slående er, hvor sanseligt, det hele er. Jakob Kudsk Steensens omfattende installation på ARoS er milevidt fra det taktile håndværksbårne kunstværk, men genereret gennem digitale, maskinelle processer. Ikke desto mindre taler værket til alle sanser og virker på ingen måde fortænkt eller drænet af konceptuel drøvtyggeri, selv om værket er resultatet af en virkelig nørdet og mangefacetteret proces«


Ole Bak Jakobsen, kunsten.nu, har været på besøg på ARoS i Aarhus med henblik på at forfatte en anmeldelse af udstillingen 'Berl-Berl', der viser et værk på adskillige videoskærme omhandlende et sumpområde i Berlin. 


Som nævnt er det Jakob Kudsk Steensen, som er personen bag den store installation, og jeg gav faktisk selv udstillingen fem ud af seks stjerner i min anmeldelse i Jyllands-Posten. Udstillingen, som kan ses på museet i Aarhus frem til d. 23. oktober, kan således hermed anbefales.

tirsdag den 21. juni 2022

Omfattende Markus Lüpertz-donation til Museum Jorn


»I Lüpertz' kraftfulde og til tider monumentale kunst kulminerer elementer som gentagelse, det ekstatiske og dramaet mellem kaos og orden, eller kampen mellem det fuldendte og det ufuldendte«


Således kan man læse i pressemeddelelsen fra Museum Jorn i Silkeborg, der netop har modtaget en omfattende donation fra den verdenskendte tyske billedkunstner Markus Lüpertz


Højdepunktet i denne gave til museet og byen udgøres af en stor skulptur med titlen 'Judith', som netop er blevet afsløret foran museet (de tre øverste billeder). 


Denne plads er dog ikke permanent. Det er meningen, at værket skal placeres med front ned mod parkanlægget Indelukket, der grænser ned mod Remstrup Å, som naturligvis er en del af Gudenåen.


Indvendigt i museet kan man nu se resten af den store donation, som bliver udstillet frem til d. 4. september. 


Her handler det især om mindre skulpturer, værker på papir samt et par malerier.

mandag den 20. juni 2022

Udstilling med Cathrine Raben Davidsen-grafik åbnet i Hjørring

 
Det vil næsten være en underdrivelse at beskrive udstillingen 'Cathrine Raben Davidsen: Grafik 1998-2022' som omfattende. 

Udstillingen rummer faktisk et hav af monotypier, litografier og ikke mindst ætsninger, og denne mangfoldighed har jeg netop forleden dag kastet et forhåbentligt kvalificeret blik på ved et besøg på Vendsyssel Kunstmuseum i Hjørring. 

Jeg har for lidt siden afsendt en anmeldelse af udstillingen, som kan ses indtil d. 18. september.

lørdag den 18. juni 2022

Museum Jorn udstiller nyerhvervelser

 

Installationsfoto med donerede værker af Markus Lüpertz på Museum Jorn i Silkeborg (foto: Museum Jorn)

Asger Jorn: Uden titel, 1971 (foto: Museum Jorn)

For nylig modtog Museum Jorn i Silkeborg en større donation af værker af den tyske kunstner Markus Lüpertz, som man i 2020 lavede en overordentlig seværdig udstilling med. 

Disse værker kan nu ses på museet sammen med et større antal nyerhvervelser af Asger Jorn. 

Her er der tale om såvel donationer som værker, der er blevet erhvervet på anden måde. I øvrigt bliver en fire meter høj skulptur af Markus Lüpertz afsløret ganske snart ved museet på Gudenåvej i Silkeborg.

Cathrine Raben Davidsen og grafikken

 

Cathrine Raben Davidsen: 'Prima Materia (Hydra), 2019. Stregætsning 49,5 x 69,5 cm. (foto: Malle Madsen)

»Kobberstikket er en forlængelse af min skrift, som er båret af præcision og koncentration. Vekselvirkningen mellem at arbejde med det intime, som kobberstikket rummer, og den frie leg i litografiet tiltaler mig«


Citatet er hentet fra kataloget til udstillingen med Cathrine Raben Davidsens grafiske arbejder, udført i tidsrummet fra 1998 til 2022, som nu netop er åbnet på Vendsyssel Kunstmuseum i Hjørring. 


Kataloget i sig selv rummer næsten 500 sider og er næsten et kunstværk i sig selv. 


Jeg drager ganske snart til Hjørring og ser udstillingen, som varer frem til d. 18 september, med henblik på en anmeldelse.

fredag den 17. juni 2022

Endelig regulær sommer

 


Vi skulle frem til d. 16. juni, inden den første rigtige sommerdag indfandt sig, og i sådan en situation er jeg som bekendt ikke sen til at tage en tur til stranden og tilbringe en dag der. 

Aktuelt var jeg udfordret af, at jeg var kommet af sted uden læsebriller, så tegningerne, der kan ses herover er fortaget halvt i blinde. 

De blev dog udmærkede alligevel. Måske klarede jeg det på rutinen?

onsdag den 15. juni 2022

Jorn og Cobra flået ned af hylderne

 

Asger Jorn: 'Kakkelovnstrolde', 1940. Olie på lærred. 21 x 25 cmVurd.: 200.000-225.000 kr. Hammerslag: 260.000 kr. (foto: Bruun Rasmussen Kunstauktioner)

Selv om der ikke blev solgt kunstværker med en stykpris over en million på den netop gennemførte auktion hos Bruun Rasmussen, var der alligevel pæne hammerslag, da den moderne kunst blev omsat i auktionshuset forleden dag. 

Jeg har længe tænkt, at Cobra-kunsten prismæssigt var stagneret, hvilket især har gjort sig gældende med værker af Asger Jorn, og om det er fordi, at man har valgt en mere konservativ vurdering på disse værker, end man muligvis har set tidligere, der har afstedkommet nogle ret sikre salg, kan jeg ikke vurdere, men Cobra-værkerne blev i hvert faldt stort set flået ned af hylderne - og oven i købet til ret høje priser på trods af, at ingen nåede millionen. 

Det var man ikke desto mindre lige ved med et maleri fra 1965 af netop Jorn, som var vurderet til beskedne 300.000-400.000 kr. og nåede et hammerslag på 900.000 kr. 

Der var langt imellem deciderede højdespringere på auktionen; men jeg bør vel nævne et par malerier af Jens Adolf Jerichau, som opnåede pæne priser. 

En fin akvarel - et portræt - af Gerda Wegener fik også et fint hammerslag på 200.000 kr. mod en vurdering på 50.000-60.000. 

I kategorien for samtidskunst var et landskabsmaleri af Allan Otte vurderet til 20.000-25.000, men opnåede en pris på 60.000 kr. 

Der var ligeledes pæne priser lidt overvurderingen på værker af Hans Scherfig, Christian Dotremont og J.F. Willumsen, hvorimod en skulpturgruppe af Michael Kvium på otte bronzer - vurderet til 1.200.000-1.500.000 ikke kunne opnå mindsteprisen. 

Sommerauktionerne hos Bruun Rasmussen fortsætter de kommende dage og jeg følger naturligvis med på sidelinjen - altså online.

mandag den 13. juni 2022

Første spadestik til 'The Next Level' på ARoS

 

The Dome' her illustreret af arkitektfirmaet Schmidt Hammer Lassen, der er involveret i projektet ligesom de  i sin tid tegnede ARoS (pressefoto: ARoS)

Onsdag d. 15. juni kl 15.15 foretages det første spadestik til det projekt på ARoS, der overordnet har fået navnet 'The Next Level'. 

Det centrale miljø i denne tilføjelse af museet hedder 'The Dome' og er, som navnet antyder, et cirkulært rum med en lofthøjde på 15 meter og en diameter på 40 meter

Projektet er udviklet af den verdensberømte amerikanske kunstner James Turell (f. 1943), og det hele har været planlagt i årevis, og blev første gang introduceret af museets daværende direktør Erlend Høyersten i 2014. 

Siden er der blevet foretaget forskellige nødvendige ændringer af værket, men nu går gravemaskinerne altså i gang på området foran ARoS, men mon ikke det første hul bliver gravet med "den gyldne spade"? 

'The Next Level forventes færdig i løbet af 2025.