torsdag den 16. marts 2023

Oplag

 

Det er ikke voldsomme store oplag, jeg producerer, når jeg endelig tager mig sammen til at trykke et antal grafiske arbejder. 

Der er arbejde ved det - og jeg er langt mere optaget af, at kreere nye værker frem for at trykke oplag af de eksisterende. 

Herover dog et fotografi, der illustrerer et lille, men eksklusivt antal tryk med motiver fra Friedenthal Park i Berlin.