torsdag den 5. januar 2023

Debatten raser om et nyt kunstmuseum i Silkeborg

 

Således har Museum Jorn i samarbejde med tegnestuen Arkitema valgt at illustrere drømmen om et nyt kunstmuseum i Silkeborg (illustration: Arkitema)

Med jævne mellemrum bliver der publiceret debatindlæg i Midtjyllands Avis vedrørende planerne for et nyt kunstmuseum i Silkeborg. 

Dette nye museum skal med en planlagt placering ved søfronten afløse det eksisterende Museum Jorn, som ifølge museets - i øvrigt afgående - direktør Jacob Thage er utidssvarende og alt for lille til at rumme den store samling, som kun bliver større. 

Jeg fandt en artikel, der blev bragt i Aarhus-sektionen af Jyllands-Posten fra d. 22. december 2021, og her skitserer netop Jacob Thage planerne for JP Aarhus' journalister og omstændighederne vedrørende de økonomiske aspekter ved byggeriet. 

Langt de fleste, der deltager i debatten, er stik imod et nyt museumsbyggeri blandt andet begrundet i, at Asger Jorn som international, kunsthistorisk personlighed har en marginal betydning. 

Dette kan man mene om, hvad man vil; men jeg kom desværre til at skrive et kort indlæg på Midtjyllands Avis' Facebook-profil, hvor det måske kunne forstås således, at jeg er tilhænger af et nyt museum. 

Det fik avisens debatredaktør til at henvende sig til mig som deltager i en fejde på ord med en modstander af museumsprojektet. 

Til alt held fik jeg forklaret den venlige journalist, at jeg ikke har en egentlig holdning til projektet, da jeg ikke er bekendt med forventningerne til, hvad et nyt museum skal repræsentere. 

Hvis jeg imidlertid skal iklæde mig den såkaldte "ja-hat", bør det være ud fra en præmis om, at man nytænker museets rolle som kunstmuseum og tager et opgør med museets identitet som et rent Jorn-museum. 

Her er jeg naturligvis klar over, at jeg vil forarge mange, som mener, at Museum Jorn ikke kan gentænkes, men hvis ikke et nyt byggeri skulle danne grundlag for et identitetsopgør, hvad skulle så kunne? 

Det er tillige vigtigt at pege på tilstedeværelsen af Per Kirkeby i forbindelse med museets profil. 

Hvordan man kan arbejde med museets identitet, har jeg selvfølgelig gjort mig nogle tanker om, men dem vælger jeg at holde for mig selv, og jeg føler mig i den forbindelse ret overbevist om, at ingen har tænkt sig at spørge mig, hvad jeg mener. 

Museum Jorn har vinterlukket for tiden, og den tradition holder man stædigt i live, og det virker ærlig talt lidt inkonsekvent, at man med dét signal samtidigt holder drømmen om et storstilet museumsprojekt i live. 

Men jeg følger naturligvis slagets gang, og ser samtidig frem til, at Museum Jorn vel ganske snart præsenterer museets nye direktør.