onsdag den 1. september 2021

Troels Andersen 1940-2021

 

Troels Andersen her fotograferet ved åbningen af en Søren Hjort Nielsen-udstilling på KunstCentret Silkeborg Bad i 2015.

Per Kirkeby fortæller om sit første møde med kunsthistorikeren Troels Andersen i en samtale med idéhistorikeren Lars Morell. 

Mødet fandt sted i begyndelsen af 1960'erne på Den Eksperimenterende Kunstskole i København, hvor Andersen skulle lave en forelæsning om en russisk kunstner, der havde malet et billede fremstillende en hvid kvadrat på hvid grund, hvilket Kirkeby fandt ret besynderligt, og han beskriver Troels Andersen som "én, der lignede en russisk anarkist". 

Iagttagelsen har nok ikke været helt ved siden af, da russisk kunst og kultur - og især Kazimir Malevich, som er kunstneren, der refereres til - spillede en stor rolle hos kunsthistorikeren. 

Senere udviklede Troels Andersen nærmest en ekspertstatus  omkring Asger Jorn og han blev i 1973 kunstnerisk leder af Silkeborg Kunstmuseum, og var således museets leder, da museet åbnede i den nuværende bygning i 1982. 

Museet rummer som bekendt en kæmpe samling af Asger Jorns værker samt de værker, som Jorn skænkede til Silkeborg og museet. Troels Andersen var leder af museet frem til 2004 og siden fungerede han som seniorkonsulent på museet, som i mellemtiden har skiftet navn til Museum Jorn. 

Som projektansat på Silkeborg Kunstmuseum for en del år siden havde jeg den udelte fornøjelse at sidde over for Troels Andersen ved museets julefrokost, og jeg spurgte ham nysgerrigt om hans første møde med Asger Jorn. 

Han fortalte grinende, at Jorn havde drukket ham så voldsomt i hegnet, at mødet stod ret tåget i hans erindring. 

Jeg har netop erfaret gennem Midtjyllands Avis, at Troels Andersen er død 81 år gammel. 

Æret være hans minde!